Voorwaarden

Reglement Play&Gold

Artikel 1. Voorwaarden Play&Gold

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de Play&Gold-acties, georganiseerd door Proximus nv. Deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. Geen enkele betwisting zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op http://www.playandgold.be.

 

Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1   Play&Gold is voorbehouden voor klanten van Pay&Go en is niet toegankelijk voor klanten met een abonnement of een partnerkaart.

 

2.2   Klanten jonger dan 18 jaar moeten de toestemming van hun ouders hebben om aan de actie deel te nemen. Als een minderjarige deelneemt, gaat Proximus ervan uit dat deze de toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige de toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk moment de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van een bonus/prijs ontzegd worden.

 

2.3   De actie "Play&Gold" is beperkt tot het Belgische grondgebied en tot natuurlijke personen die inwoner zijn van België.

 

2.4   Om een deelnemingscode te ontvangen, moet de klant voor minstens € 15 herladen. Het aantal Play&Gold-spelcodes is beperkt tot 8 codes per klant, per kalendermaand. Een Play&Gold-spelcode blijft 1 maand geldig. Na deze termijn wordt de code onbruikbaar.

 

2.5   Om te kunnen deelnemen aan het spel, moet de klant zijn gsm-nummer en de spelcode invoeren op de website www.playandgold.be , de vorwqarden accepteren en op “Aanmelden” klikken; of de mobiele applicatie Play&Gold gebruiken die verkrijgbaar is via iOS en Android.

 

2.6   Proximus kan op elk moment een persoon van de deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

 

Artikel 3. Geschenkencatalogus en goudstukken

3.1   Klanten kunnen goudstukken winnen via het graafspel (zie Artikel 4), de Piratapult-wedstrijd (zie Artikel 5) of via tijdelijke promotie-acties. 

 

3.2   Goudstukken kunnen ingeruild worden voor geschenken.

 

3.3   De geschenkencatalogus kan door de klant op de website geraadpleegd worden nadat hij zich via de startpagina heeft ingelogd met zijn persoonlijke code en gsm-nummer.

 

3.4   Sommige geschenken, zoals sms’en en belminuten, zullen steeds in de lijst voorkomen. Andere geschenken hebben een gelimiteerde oplage en zullen beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt.

 

3.5   Elk geschenk is onderworpen aan zijn eigen specifieke voorwaarden (geldigheid, minimum aankoopbedrag, …). De klant kan deze voorwaarden raadplegen alvorens hij een keuze maakt door op het geschenk, waarover hij meer informatie wenst te klikken. Eventuele bijkomende informatie zal in de bevestigingsmail worden verstrekt.

 

3.6   Goudstukken kunnen in geen geval omgeruild worden in speciën.

 

3.7   Proximus kan op elk moment het aantal goudstukken dat nodig is om een welbepaald geschenk te verkrijgen, wijzigen; nieuwe geschenken aan de geschenkencatalogus toevoegen of eruit verwijderen. 

 

3.8  Klanten kunnen ervoor kiezen om hun goudstukken in te ruilen of deze op te sparen voor later. Een klant kan op elk moment toegang krijgen tot de geschenkcatalogus om de geschenken te raadplegen.

 

Artikel 4. Het graafspel (niet van toepassing via de mobiele applicatie)

4.1   Elke deelnemer krijgt de kans om een schat op te graven, die overeenstemt met een vaststaand aantal goudstukken. Bij een herlaadbeurt van €15, ontvangt de klant 25 goudstukken. Een herlaadbeurt van €25 wordt beloond met 50 goudstukken.

 

A. 25 goudstukken kunnen in de geschenkencatalogus ingeruild worden voor de volgende netwerkbonussen, enkel geldig voor nationale oproepen (van en naar België): 

      a)       5 gratis belminuten naar alle netwerken, 1 week geldig
      b)      15 gratis belminuten naar Proximus (exclusief MVNO’s *)  1 week geldig
      c)      40 gratis belminuten naar de vaste lijnen, 1 week geldig
      d)      15 gratis sms'jes naar alle netwerken, 1 week geldig
      e)      60 gratis sms'jes naar Proximus (exclusief MVNO’s* ), 1 week geldig

 

 B. 50 goudstukken kunnen in de geschenkencatalogus ingeruild worden voor de volgende netwerkbonussen, enkel geldig voor nationale oproepen (van en naar België): 

      a)      10 gratis belminuten naar alle netwerken, 1 week geldig
      b)      30 gratis belminuten naar Proximus (exclusief MVNO’s* ), 1 week geldig
      c)      80 gratis belminuten naar de vaste lijnen, 1 week geldig
      d)      30 gratis sms'jes naar alle netwerken, 1 week geldig
      e)      120 gratis sms'jes naar Proximus (exclusief MVNO’s*), 1 week geldig

(*) Operatoren die gebruik maken van het mobiele netwerk van een derde operator, in dit geval Proximus ( Scarlet, Toledo, Mobisud, MTV Mobile, PostMobile, RSCA Mobile, …)

 

4.2   Indien de klant voor een netwerkbonus kiest, moet hij zijn keuze uitdrukkelijk valideren om zijn bonus toegekend te krijgen. De klant kan een ander geschenk kiezen of ervoor kiezen om zijn goudstukken op te sparen. 

 

4.3   Volgens vooraf bepaalde intervallen, zal de klant tijdens het graafspel ook objecten kunnen opgraven, die toebehoren aan een collectie. Een volledige collectie zal extra goudstukken opleveren.

 

Artikel 5. De Piratapult-Wedstrijd (niet van toepassing via de mobiele applicatie)

A. Verloop van de wedstrijd

 

5.1   Proximus organiseert ook een wedstrijd (de Piratapult-wedstrijd), waarbij zowel extra goudstukken, als een uitnodiging voor de Piratapult-finale kunnen gewonnen worden. 

 

5.2   Om deel te kunnen nemen aan de Piratapult-wedstrijd moet de klant tijdens het graafspel een wedstrijdticket vinden. Bij een gewone herlaadbeurt gebeurt dit om de andere keer, bij een automatische herlaadbeurt of herlaadbeurt via 1 2 ring of 1 2 surf, iedere keer. 

 

5.3   Er zijn twee manieren om instant goudstukken te winnen tijdens deze wedstrijd: 

   a)   Bij één of meerdere aanrakingen met een schildpad: 

    • Een groene schildpad: 2 goudstukken
    • Een rode schildpad: 10 goudstukken

   b)   Door de overeenkomstige afstand te gooien: 

    • 500 meter of meer: 5 goudstukken
    • 1.100 meter of meer: 50 goudstukken
    • 1.300 meter of meer: 500 goudstukken

 

5.4   Tijdens de wedstrijd krijgt de deelnemer 3 opeenvolgende pogingen om een piraat zo ver mogelijk te lanceren en hierbij één of meerdere schildpadden te raken.  

 

5.5   Klanten kunnen zo vaak als ze wensen deelnemen aan de wedstrijd als ze wensen, tijdens de loopperiode van de wedstrijd, op voorwaarde dat ze herladen voor €15 of meer en een wedstrijdticket opgraven. 

 

5.6   De deelnemer kan zijn score valideren en laten meetellen binnen de wedstrijdresultaten door zijn e-mailadres in te vullen en op “Send” te drukken, als hem daarom gevraagd wordt.

 

5.7   Elke deelnemer die een score van 1.500 meter of meer weet behaalt, wordt meteen opgenomen in ons winnaarsbestand en zal op een later moment een uitnodiging ontvangen voor de Piratapult-finale, waar andere prijzen kunnen gewonnen worden (zie Punt B.) 

 

5.8   Enkel het resultaat van een actieve klant; of een klant die nog steeds Proximus Pay&Go-klant is de dag na het einde van de wedstrijdperiode; wordt opgenomen in het wedstrijdresultaat.

 

5.9   Alle resultaten worden deskundig geverifieerd door een elektronisch testprogramma. Scores die niet overeenstemmen met de resultaten van onze technische reproductie, worden gediskwalificeerd. 

 

B. De Piratapult-finale

 

5.10   De huidige wedstrijdperiode loopt van 27/08/2019 (00.01u) tot en met 13/11/2019 (24.00u).

 

5.11   Alle deelnemers die tijdens de wedstrijdperiode één of meerdere keren een worp van 1.500 meter of meer lieten registreren op de website, of diegene die de beste scores behaalden in de mobiele applicatie, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Piratapult-finale.

 

5.12   De Piratapult-finale zal georganiseerd worden op een datum en locatie die aan de winnaars kenbaar zal gemaakt worden per e-mail, in de week volgend op het einde van de wedstrijdperiode.

 

5.13   Bij de start van de Piratapult-finale zullen alle resultaten terug op nul worden gezet en strijden de beste spelers van de voorbije wedstrijdperiode voor het beste resultaat. 

 

5.14   Tijdens de Piratapult-finale kunnen volgende prijzen gewonnen worden:

      a)      1ste prijs: een trip naar India t.w.v. € 5000

      b)      2de prijs: een reischeque t.w.v. € 2000

      c)      3de prijs: een reischeque t.w.v. € 1000  

      d)      4de prijs: een reischeque t.w.v. € 1000

      e)      5de tot 10de prijs: een Proximus-waardebon t.w.v. € 600

      f)      11ste tot 30ste prijs: een Proximus-waardebon t.w.v. € 500

      g)      31ste tot 100ste prijs: een Proximus-waardebon t.w.v. € 400

 

 

5.15   Onder voorbehoud, kan Proximus op elk moment de locatie, de datum en het aanvangsuur van de finale wijzigen, alsook beslissen van deze vanop afstand te laten plaatsvinden.

 

5.16   Indien de winnaars niet reageren op onze poging om hen te contacteren (telefonisch en per e-mail) tijdens de week volgend op de afloop van de wedstrijdperiode of geen afgevaardigde kunnen sturen  naar de finale, vervalt hun recht op een prijs. 

 

5.17   De prijzen zijn overdraagbaar maar kunnen in geen geval worden omgeruild worden tegen andere producten of speciën.

 

5.18   Beschadigingen en defecten die normaal niet bij de levering te constateren vallen, dienen binnen 8 weken, volgend op de leveringsdatum, aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden. De klachten zijn slechts ontvankelijk voor zover de betwiste producten zich nog in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. Er zal geen gevolg worden gegeven aan klachten over slechts geringe afwijkingen of onvermijdelijke fouten, hetzij normaal of technisch, die verband houden met de kwaliteit, de kleurverschillen, het gewicht of het afwerkingsniveau van de artikelen. 

 

5.19   De prijzen zullen enkel gewaarborgd zijn tijdens de periode en binnen de perken van de waarborg verstrekt door de fabrikant. Materiële defecten, alsook constructie- en/of montagefouten die tijdens deze periode geconstateerd worden en die redelijkerwijs niet tijdens de eerste periode van 8 weken volgend op de datum van de bestelling te constateren vielen, dienen onmiddellijk aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden en in elk geval vóór het einde van de waarborgperiode. Indien een klacht gegrond blijkt, zal Proximus de geleverde artikelen of de defecte stukken zonder verdere schadeloosstelling vervangen of herstellen.

 

5.20   Vragen betreffende niet-geleverde fysieke prijzen worden pas in aanmerking genomen als de maximale leveringstermijn van 6 weken verstreken is. Na een termijn van 10 weken volgend op de ontvangst van de bevestiging dat de prijs gewonnen werd, zullen er betreffende de niet-levering van de prijs geen klachten van de klant meer in aanmerking genomen worden.

 

 

Artikel 6. Identificatie

6.1   De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

 

6.2   Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

 

6.3   Het gebruik van valse gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

 

6.4   Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1   Proximus is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de acties.

 

7.2   Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de bonus en/of prijs. De winnaar moet zich in dat geval dienen te richten tot de producent van de bonus en/of prijs.

 

7.3   Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van bonussen/prijzen. Fysieke bonussen en/of prijzen die tijdens het transport beschadigd werden, dienen bij de levering geweigerd te worden. De beschadigingen dienen binnen de 48 uur aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden op het gratis nummer 6000.

 

7.4   Indien de gewonnen bonus en/of prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 

7.5   Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de Play&Gold-actie gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.

 

7.6   Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

 

7.7   Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s en, algemener, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Proximus worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

 

Artikel 8. De mobiele applicatie Play&Gold

8.1   De Play&Gold-spelcodes kunnen gebruikt worden op de website (www.playandgold.be) of op de mobiele applicatie Play&Gold. Een Play&Gold-spelcode kan echter slechts eenmaal gebruikt worden. Een code die op mobiele applicatie gebruikt werd zal niet meer bruikbaar zijn op de website en omgekeerd.

 

8.2   De regels met betrekking tot de schattenjacht en de Piratapult-wedstrijd via de mobiele applicatie verschillen van de artikels 4 en 5 hierboven vermeld op volgende punten:

 

8.3   De schattenjacht via de mobiele applicatie zal niet gegarandeerd 25 of 50 goudstukken opleveren, maar zal afhankelijk zijn van de gekozen plek om te graven. Een algoritme zal er voor zorgen dat elke deelnemer echter een hoeveelheid goudstukken krijgt die gelijk is aan meerdere deelnames op de webversie.

 

8.4   De schattenjacht via de mobiele applicatie bevat ook een wedstrijd om extra prijzen te winnen: 100 Proximus-waardebonnen ter waarde € 500. Deze prijzen kunnen gewonnen worden door de locatie van de schatkisten te ontdekken. De deelnemers kunnen hiervoor het "magische kompas" gebruiken dat de richting aangeeft van de dichtstbijzijnde schatkist op basis van de GPS-coördinaten van de deelnemer. Dit kompas wordt geactiveerd door diamanten, die ook in het spel kunnen gevonden worden.

8.5   De Piratapult-wedstrijd is via de mobiele applicatie toegankelijk bij elke herlaadbeurt van minimum € 15.

 

8.6   De Piratapult-wedstrijd zal via de mobiele applicatie steeds 2 en 10 goudstukken toewijzen bij elke terugkaatsing op de schildpadden, maar er zal geen beloning toegekend worden op basis van de totale afgelegde afstand.

 

8.7   Deelname aan de Piratapult-finale zal niet langer worden bepaald door het bereiken van minimum 1500m, maar van de positie van de spelers in het algemeen klassement van de betrokken wedstrijdperiode. Het aantal geplaatste spelers voor de finale zal getoond worden in de mobiele applicatie.


8.8   De bedrijven Apple en Google zijn op geen enkele manier betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd.

 

Artikel 9. Privacy

Gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemers aan Proximus worden doorgegeven worden bewaard in de databank van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). Alle gegevens worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van van de wedstrijd en informatie- of promotiecampagnes betreffende producten en diensten van Proximus. Deelnemers kunnen de klantendienst contacteren, indien zij gratis hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen informatie meer wensen te ontvangen.

 De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Proximus.

 

Artikel 10. Toezicht en beslissingen

10.1   Proximus houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

 

10.2   Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt.

 

10.3   Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 30 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.

 

10.4   Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden, Proximus, 09/2019.